குளிர் காலத்தில் நெஞ்சில் வசந்தம் ம.இரமேசு.

குளிர் காலத்தில் நெஞ்சில் வசந்தம் ம.இரமேசு.

ஆமாம் இங்கு டென்மார்க்கில் இப்பொழுது குளிர் வாட்டுகின்றது ஆனால் அலைகளில் வந்த செய்தியொன்று எனக்கு வசந்தமானது எங்கள் கண்மணிகள் வசந்தும் அர்ச்சனாவும் கடல் கடந்து பறந்து தங்கள் இசைத்திறமையை மலேசியாவில் காட்டியதே செய்தியாக வந்து என் மனத்தில் வசந்த கீதம் பாடி நிற்கின்றது. டென்மார்க்கில் வாழும் தமிழர்களுக்கு பெருமதிப்பை தேடிக்கொடுத்திருக்கும் இந்தப்பிள்ளைகளை எப்படி பாராட்டலாம் என்று தமிழன்னையிடம் கேட்டேன், அன்னையவள் சொன்னது ஒன்றே, பிள்ளைகள் திறமை பற்றி எதுவித ஐயமுமில்லை. ஆனால் பொறாமைக்காரர்கள் தீயை பாய்ச்சுகின்றார்கள் அதில் […]

KLIMF – With Yuvan in Malaysia December 15th

KLIMF – With Yuvan in Malaysia December 15th

I will be performing in Yuvan live at KLIMF Malaysia December 15th 2012.

Aprodigi Productions official video logo

Aprodigi Productions official video logo

Aprodigi Productions is a multimedia company that creates everything in multimedia and digital communications including feature films, music videos, commercials, still photography, DVD and video production, web design, web streaming and print media.

Attagasam 2012

Attagasam 2012

I was performing live on Attagasam show in Swiss for second time. Many other well known artists contributed too. This show is one of the first European show that has managed to bring many big artists together. The show was arranged by Santhi Group and took place in Gerlafingen, Swiss September 8th  2012. .   […]

Isai Yuttham 2012

Isai Yuttham 2012

Participated in the show second time as one of the Judges 1st September 2012. The show was marvelous and all the singers where superb. It was really hard to judge such great talents, it was really an honor for me to be invited once again to judge these upcoming professional singers. The show was arranged […]

House Full Star Night Show

House Full Star Night Show

Even though the absence of Indian artists the people showed up to support the european artists. The whole show was power packed with some amazing performance from many well known artists.

Aayiram Nilavu Unnidam Kanden in Thun – Swiss

Aayiram Nilavu Unnidam Kanden in Thun – Swiss

I was invited as a special guest for the film premiere “Aayiram Nilavu Unnidam Kanden” 10th September 2011 in Thun, Swiss. It was a great show, where lot of artists from all over Europe participated.

Isai Yuttham 2011 in Luzern- Swiss

Isai Yuttham 2011 in Luzern- Swiss

Participated in the show as one of the Judges 3rd September 2011. The show was marvelous and all the singers where superb. It was really hard to judge such great talents, it was really an honor for me to be invited to judge these upcoming professional singers. The show was arranged to match a great […]

LIFT Short Film Festival in Swiss

LIFT Short Film Festival in Swiss

Participated in the LIFT Short Film Festival in Swiss 26th February, 2011. The event was decorated with lot of “short film” artists, where 10 short film where projected for the audience.

Thank you all so much for your birthday wishes….

Thank you all so much for your birthday wishes….

Today I have received many kind wishes for my birthday and want to thank all those who have sent messages or e-mails; they are really appreciated and it means a lot to me. I’m not the measure of what i’ve done but more of who I am and those who’ve I’ve surrounded myself with. Thank […]